Reglament

REGLAMENT DE LA MARXA PER L’EDUCACIÓ
 1. Els marxaires hauran d’atendre en tot moment les indicacions dels membres de l’organització i, en primer terme, les dels agents de l’autoritat.
 2. Els marxaires hauran de caminar per l’àrea de la carretera delimitada per l’organització.
 3. En cap moment no es faran moviments ni desplaçaments que puguin alterar l’ordre del trànsit de vehicles.
 4. En cas que calgués fer talls de trànsit de vehicles o que se n’hagués de modificar les condicions de circulació, l’organització en farà la petició als agents de l’autoritat (Guàrdia Civil de Trànsit o Policia Local) i n’esperarà les indicacions.
 5. No es pot sobrepassar la capçalera de la marxa.
 6. No es poden invadir les finques que limiten amb la via pública.
 7. En cas de necessitar atenció mèdica o d’un altre tipus, els marxaires es dirigiran al membre de l’organització més pròxim.
 8. L’abandó de la marxa es podrà fer lliurement dins les zones urbanes. A les zones interurbanes s’haurà de comunicar l’abandó als membres de l’organització, que podran requerir l’assistència d’un vehicle de suport per acompanyar el marxaire a un lloc segur.
 9. Durant tot el trajecte els marxaires intentaran marxar de la manera més compacta possible i que interfereixi menys el trànsit de vehicles.
 10. En els encreuaments els marxaires esperaran fins que rebran la indicació de travessar.
 11. No es poden tirar residus al marge del camí.
 12. Són recomanables el calçat i la roba còmodes i l’ús de guardapits reflectors o bandes reflectores.
 13. Els menors de setze anys hauran d’estar acompanyats d’un adult responsable, que vetlarà perquè compleixin aquest reglament i totes les normes de circulació pertinents.
 14. En cas de dur animals domèstics, hauran d’estar controlats en tot moment per sistemes de subjecció efectius.
 15. L’organització podrà decidir l’exclusió de la marxa d’aquelles persones que posin en perill la seva seguretat, la dels altres o que no compleixin aquest reglament.
 16. Entenc que l'organització no és responsable de les conseqüències d'un accident en el transcurs de la marxa

MESURES DE SEGURETAT
 • L’organització disposarà de 80 voluntaris equipats amb guardapits reflectors.
 • La comunicació es farà mitjançant telèfons mòbils. Es crearà un grup de WhatsApp i tots els voluntaris tindran tres números de telèfon per posar-se en contacte amb la direcció de la marxa.
 • 5 megàfons repartits al llarg de la marxa per donar indicacions de seguretat.
 • Les ambulàncies que marca la normativa.
 • 5 automòbils per recollir marxaires que abandonen la marxa i conduir-los a lloc segur.
 • A cada encreuament hi haurà 4 voluntaris per aturar els marxaires i fer-los avançar quan ho disposin els agents de l’autoritat o, si no n’hi ha, quan sigui segur creuar la via.
 • Els voluntaris que hagin de regular el pas dels marxaires als encreuaments estaran equipats amb banderoles vermelles.
 • Es comunicaran la ruta i l’hora aproximada de pas a tots els municipis per on ha de passar la marxa.